Tigerarmy

Mode & Lifestyle website

Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk is gelegen in de Provincie Zuid Holland. De gemeente Ridderkerk heeft ruim 46.000 inwoners en behoort tot de stadsregio Rotterdam. Vrijwel iedereen heeft de naam Ridderkerk wel eens gehoord op de radio. Dagelijks hoor je Ridderkerk voorbijkomen in de verkeersinformatie. Bij Ridderkerk ligt een van de drukste verkeersknooppunten van ons land. Hier komen de snelwegen A15 en A16 bij elkaar.

Geschiedenis en kernen

Ridderkerk is ontstaan uit de oorspronkelijke naam Riederkercke. Sint Joris is de beschermheilige van Ridderkerk en staat dan ook in het gemeentewapen. Van oudsher is Ridderkerk een kerkelijke gemeente. Ridderkerk bestaat uit de volgende kernen: Slikkerveer, Bolnes, Rijsoord, Oostendam en Ridderkerk. De vanuit de geschiedenis bekendste kern is Rijsoord. In de tweede wereldoorlog werd in Rijsoord de capitulatieovereenkomst tussen Nederland en Duitsland ondertekend.

Winkels en bedrijven

Ridderkerk heeft diverse winkelcentra. De grootste en meest bezochte is de Ridderhof in het centrum. Historisch gezien is het winkelhart van Ridderkerk ontstaan uit een dorpskern waar door de jaren heen onderdelen zijn bijgebouwd. Door de huidige opbouw van het winkelhart bestaat een deel van het winkelgebied uit overdekt winkelen en voor een ander deel uit winkelen in een buitengebied. Deze opbouw draagt er toe bij dat het winkelen in het centrum van Ridderkerk je niet het gevoel geeft van benauwdheid wat vaak in volledig overdekte centra wordt ervaren. Deze atmosfeer maakt het winkelen in het winkelhart van Ridderkerk zo plezierig. Iedere vrijdag is de markt op het parkeerterrein naast het winkelcentrum. In het winkelhart bevinden zich ruim 140 winkels. In Ridderkerk bevinden zich ook een aantal bedrijven terreinen. Hier bevinden zich de meest uiteenlopende bedrijven, Ridderkerk uitzendbureau kan je daar ook terugvinden. Verder bevinden er zich veel industriële bedrijven. Van oudsher zijn de scheepswerven een belangrijke bedrijfstak.

Sportverenigingen

In Ridderkerk is er voldoende gelegenheid om te sporten. Zwembad de Fakkel is al vele jaren een drukbezochte plek om te zwemmen en andere sporten te beoefenen. De gemeente Ridderkerk heeft een aantal voetbalverenigingen te weten: RVVH, SV Slikkerveer, SV Bolnes en VV Rijsoord. RVVH is de meest bekende en ook de vereniging met de meeste leden. In Ridderkerk zijn ook diverse tennisparken en maneges waar velen zich sportief uit kunnen leven. De stichting Facet heeft ook een belangrijke rol in de gemeente. Facet Ridderkerk organiseert activiteiten voor en biedt ondersteuning aan alle Ridderkerkers, zoals ouderen, jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hier wordt door vele Ridderkerkers dankbaar gebruik van gemaakt.